Sığmazam | Bacıyan (Song – traditional)

Content Source:
 
Elif’in Hecesi

Intro:
In Gürûh, Bacıyan with the words of Nesimî composed by Cavit Mürtezaoğlu…

Kopuz: Seda Seyrek
Keman: Aslı Büyükköksal
Ud: Yarden Cohen
Tar: Zainab Lax
Bendir: Ezgi Kozmik
Bendir: Melike Doğan

 
Words (Turkish, with English translation):

Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam,
Yersiz, yurtsuz cevher benim, hiçbir mekana sığmazam,

(The two worlds fit in me and I don’t fit in this world
I’m a gem without a land or home, I don’t fit in any place)

Hem sedefim hem inciyim, Sırat tan da geçiciyim,
Bunca atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam,

(I’m both mother-of-pearl and the pearl, and I pass the Bridge of Sırat
With all these atlas cloth, I don’t fit in this shop)

Gizli hazine benim işte, göz önünde olan da ben,
Maddenin cevheri benim, dağa, ummana sığmazam,

(I’m the secret treasure, and I’m the in sight one as well
The core of the matter is me, I fit in neither the mountains nor the seas)

Can ile cihan benim, dünya ile zaman da,
Ama gel gör ki, ne dünyaya, ne zaman sığmazam,

(I’m the life and the universe, and the earth and the time
But, I fit in neither the earth nor the time)

Yıldızlarla felek benim, vahiy ile melek benim
Çek dilini dilsiz kesil, ben bu lisana sığmazam.

(I’m the stars and the sky, I’m the revelation and the angel
Shut your mouth up and go mute, I don’t fit in this language)

Zerre benim Güneş benim; çar u penc u şeş sırlar benim,
Her şey açık ve meydanda, ben bu meydana sığmazam,

(I’m the atom and I’m the sun, I’m the four and five and six secrets
Everything is clear and in plain sight, I don’t fit in this sight)

Ateşteki ağaç benim, dönüp duran şu taş benim,
Bak şu ateş yalımına, ben bu yanana sığmazam,

(I’m the tree on fire, I’m that stone keeps spinning
Look at the burning of that fire, I don’t fit in this burning)

Şeker benim, bal da benim. Güneş benim, Ay da benim,
Herkese can bağışlarım, ama ben cana sığmazam,

(I’m the sugar and the honey. I’m the Sun and the Moon
I give everyone souls, but I don’t fit in a soul)

Ok da benim, yay da benim, yaşlı benim, genç de benim,
Sonsuz olan devlet benim, ben ona buna sığmazam.

(I’m the arrow and the bow, I’m the old and the young
I’m the eternal state, I fit in neither this nor that)

Gerçi bugün Nesimi yim, Haşimi yim Kureyş`liyim,
Bundan uludur ayetim; ayete, şana sığmazam.

(Yes, I’m Nesimi today, I’m from Haşimi family of Kureyş
My word is bigger than that, I fit in neither word nor name)

———-

Lyrics Source Credithttps://lyricstranslate.com/en/gazel-nesimi-ghazel-nesimi.html

Lyrics given by: Kurdê Dîn

Translated by: Kertenkelesuratli

—————–

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *